Visit Us

Sales Office:

Suite 2002 

Xin Tian Di  No. 12, No

689 Shiji da dao,

Jiangdong,

Ningbo, China  

Post code: 315040

Manufacturing Site:

24 Zhong Gong Miao

Taizhou, Zhejiang

China

Get in Touch

Tel: +86-574-2780-5655

E-Mail: info@pleipac.com 

Office Hours

Mon - Fri: 9am - 6pm GMT +8

To send us an email please use this form:

Contact Us

Mon - Fri: 9am - 6pm GMT +8

BUSINESS HOURS